Sanace prospěje i vaší budově

K poškození budovy může dojít vlivem člověka, stejně jako vlivem přírodního vlivu. Pokud se tento zásah negativně projevuje na prostupu vlhkosti, je sanace pracovním postupem, který dokáže tento problém efektivně vyřešit. Využijte našich služeb a zajistěte, že budova bude po realizaci zakázky opět v kvalitním stavu. Bez rizika vlhkosti, která má vliv nejenom na její technický stav a statiku, ale má velmi negativní vliv na lidské zdraví – vlhké prostředí je rájem pro plísně.

Sanace může souviset s řadou staveb i konstrukcí. Náš široký záběr je jistotou, že si poradíme s jakoukoliv zakázkou. Zvládneme eliminovat klasické vlhké zdivo u rodinných domů, stejně jako si poradíme i s paneláky. Umíme sanaci železobetonových nebo klasických betonových konstrukcí, stejně jako různých jímek a dalších nádrží.

 

Pracujeme kvalitně, s využitím nejmodernějších technologií

Stav objektu nebo jiné stavby profesionálně posoudíme. Na základě toho navrhneme optimální řešení, které pomůže nejenom efektivně vyřešit problém, ale bude i v rámci vašich finančních možností.

Sanace přináší mnoho pozitiv

Nenechávejte vše dojít do stavu, kdy už nepůjde nic dělat. Sanace provedená naší firmou vám přinese celou řadu pozitiv. Primárně se výrazným způsobem prodlouží její životnost, dojde k eliminaci plísní, stejně jako se zastaví korozní procesy. Též se zlepší její estetický vzhled, a to i díky obnově rozměrů a tvaru. Opomíjet nelze také fakt, že kvalitní provedená sanace může zvýšit hodnotu nemovitosti a tedy její budoucí prodejní cenu, stejně jako vyšší zájem z řad kupců. Toto jsou důvody, proč sanaci realizovat dříve, než bude pozdě.